Как даваме кредит

... или иначе казано - как да вземеш кредит

Чрез регистрация и попълване на Искане за бърз кредит на сайта ни – bestcredit.bg.

Необходимо да си създадеш личен акаунт като посочиш електрона поща (e-mail)* и парола.

На страницата на BestCredit попълваш искане за кредит, предоставяйки ни пълни и верни данни относно своята самоличност, кредитна история, доходи и др. необходима информация. Избираш как би искал да получиш желаната сума – по банков път или в брой на каса на EasyPay.
Не. Можеш да подадеш искане за кредит без значение къде на територията на България се намираш, стига да имаш достъп до интернет.
Да попълниш искането за кредит ще ти отнеме не повече от 5 минути. Времето, в което ще ти отговорим зависи от натовареността ни, но полагаме всички усилия това да се случи до 1 час.

Искане за отпускане на кредит можеш да изпратиш по всяко време на денонощието, но ще бъде разгледано в рамките на работното ни време.
Към момента максималният размер на кредитите, предлагани от BestCredit, е 800 лева за Кредит до заплата и 3000 лева за Кредит на вноски.
Решението по всяко искане за кредит се взема индивидуално и на база прецизен анализ на подадената от теб информация. Извършваме множество проверки в различни регистри – Централен кредитен регистър, Национален осигурителен институт и др., чрез които се стремим да ти предложим оптимална сума на кредита, която няма да те затрудни в процеса на изплащане.

За да бъде разгледано искането ти за кредит следва:
• Да си на възраст между 25 и 70 години;
• Да притежаваш валидна лична карта;
• Да имаш добра кредитна история;
• Да си осигуряван редовно през последните 6 месеца.
Основни предимства на предлаганите от BestCredit кредитни продукти са бързината, гъвкавостта, липсата на бюрокрация. В индивидуалния ти договор за кредит ще залегне изискването да осигуриш поръчител по кредита в срок от един ден след сключване на договора.

Поръчителят следва да отговаря на следните условия:
1. Навършена възраст – 25 години;
2. Минимален брутен осигурителен доход – 2000 лв.;
3. Валидно трудово или служебно правоотношение при последен работодател минимум – 12 месеца;
4. Липса на записи в ЦКР относно просрочия, под наблюдение, загуба и т.н.
5. Да не е поръчител по съществуващ кредит в която и да е банкова или небанкова институция;
6. Да не е настоящ кредитополучател в BestCredit;
7. Да предостави Служебна бележка за доход от работодателя за 6 месеца назад.

Ако не спазиш договорното си задължение за осигуряване на поръчител в установения срок, ще ти бъде начислена неустойка, чийто размер ще можеш да видиш при попълването на онлайн формата за кандидатстване и ще бъде посочен в договора ти за кредит.
Резултатът от кандидатстването ще научиш чрез съобщение по имейл.
Да, гарантираме защита на личните ти данни съобразно всички законови изисквания.
Можеш да се свържеш с нас на support@bestcredit.bg. В зависимост от оставащата сума и статуса на текущия ти кредит, ще ти предложим подходящо за теб решение.
Информация можеш да получиш на телефон: 0700 911 19, както и на имейл support@bestcredit.bg.
Ние в BestCredit насърчаваме отговорното поведение при вземане на кредит. Кандидатствай единствено, ако си сигурен, че имаш финансовата възможност да върнеш получените средства. Ако все пак попаднеш в ситуация на временна неплатежоспособност, свържи се с нас на телефон 0700 911 19, за да ти предложим варианти за действие.

BestCredit има законовото задължение за изпращане на информация за всички отпуснати кредити в Централния кредитен регистър на БНБ. Просрочените кредити влошават кредитната ти история и намаляват шансовете ти за бъдещо кредитиране.
Да, разбира се. Ако върнеш кредита предсрочно, ще ти бъде начислена лихва за ползване единствено за периода, в който си ползвал кредита.
Можеш да се свържеш със специалистите от нашия екип на телефон 0700 911 19 и на имейл support@bestcredit.bg.