КАНДИДАТСТВАЙ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ СРЕЩУ ИПОТЕКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Размер на ипотечен кредит от 3000 до 50000 лева.


Не, не съм бил/а
Да, бил/а съм

Видни политически личности по смисъла на ЗМИП са физически лица, които изпълняват или са свързани с лица, на които са били поверени следните важни обществени функции:
1. държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;
2. членове на парламенти или на други законодателни органи;
3. членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
4. членове на сметна палата;
5. членове на управителни органи на централни банки;
6. посланици и управляващи дипломатически мисии;
7. висши офицери от въоръжените сили;
8. членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;
9. кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;
10. членове на управителните органи на политически партии;
11. ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.
 


Чрез попълване на кратка форма за ипотечен кредит на сайта ни – bestcredit.bg, чрез която ни предоставяш информация за своята самоличност, данни за контакт, обезпечение и сума на желания кредит.
Не. Можеш да подадеш искане за кредит без значение къде на територията на България се намираш, стига да имаш достъп до интернет.
Да попълниш искането за кредит ще ти отнеме не повече от една минутa. Ще получиш отговор в рамките на един работен ден.

Искане за отпускане на кредит можеш да изпратиш по всяко време на денонощието, но ще бъде разгледано в рамките на работното ни време.
Максималният размер на ипотечния кредит, който предлагаме, е 50 000 лв.
За да бъде разгледано искането ти за кредит следва:
• Да си на възраст над 18 години;
• Да притежаваш валидна лична карта;
• Да предоставиш обезпечение жилищен имот, търговски имот, урегулиран поземлен имот или земеделска земя;
Не изискваме поръчител по ипотечния кредит, който предлагаме.
Резултатът от кандидатстването ще научиш чрез съобщение по имейл. Ако си одобрен ще се свържем с теб по телефона.
Да, гарантираме защита на личните ти данни съобразно всички законови изисквания.
Информация можеш да получиш на телефон: 0700 911 19, както и на имейл support@bestcredit.bg.
Ние в BestCredit насърчаваме отговорното поведение при вземане на кредит. Кандидатствай единствено, ако си сигурен, че имаш финансовата възможност да върнеш получените средства. Ако все пак попаднеш в ситуация на временна неплатежоспособност, свържи се с нас на телефон 0700 911 19, за да ти предложим варианти за действие.

BestCredit има законовото задължение за изпращане на информация за всички отпуснати кредити в Централния кредитен регистър на БНБ. Просрочените кредити влошават кредитната ти история и намаляват шансовете ти за бъдещо кредитиране.
Да, разбира се. Ако върнеш кредита предсрочно, ще ти бъде начислена лихва за ползване единствено за периода, в който си ползвал кредита.
Можеш да се свържеш със специалистите от нашия екип на телефон 0700 911 19 и на имейл support@bestcredit.bg.